Leikkikentän säännöt (laadittu Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7§:n perusteella)
Leikkikenttää koskee alueen hiljaisuusajat 23:00-07:00.
Leikkikentällä tai sen kalusteissa havatuissa puutteista tulee ilmoittaa välittömästi isännälle kirjallisesti. Lasten valvonnasta leikkikentällä huolehtivat aina vanhemmat tai huoltajat (laki 361/1983 1§). Sääolosuhteet voivat aiheuttaa leikkikentän sulkemisen, jossa isäntä tiedottaa.

Yhtenäisenä tavoitteenamme on turvallinen leikkiympäristö lapsille.